fbpx

Польський алфавіт – а як легко його вивчити?

  • EDUKACJA
  • 4  min. czytania
  •  komentarze [0]

Польський алфавіт – а як легко його вивчити?

Якщо хочеш зробити це швидко, радимо прочитати цілий допис!

Польський алфавіт – частина 1

Відразу зазначу, що букви «А/а», «Е/е», «І/і», «О/о» виглядають ідентично в польському та українському алфавітах. Отже, чотири з тридцяти двох літер позаду! 🙂 Тепер зосередься. В наступній частині абзацу я заміню літери «Т/т» і «К/к» їхніми польськими відповідниками – «T/t», «K/k». Де tаkе бачено? Аж дві водночас? Але споkійно ці буkви майже tаkі самі, яk польсьkі!

Хtось koлись міг би сkазаtи, що вивчаtи польсьkий алфавіt важkо, але нічого – перші kоtи за плоtи вже за tобою! Щось вже tрохи нудно. На додатоk замінимо «М/м» на «M/m». Щоб tобі було легше запаm’яtаtи, tо польсьkа mаленьkа буkва «м» пишеtься, яk уkраїнсьkа письmова буkва «т».

Mama Mарини згадувала tаkий віршиk:
Mурлиkа mурkоче —
Mорозива хоче.
Mурлиkо руденьkий, —
Заmерзнеш, дурненьkий!

Польський алфавіт частина 2


Польсьkе „Ż/ż” i „Rz/rz” to w укraiнskiй одне „Ж/ж”. Але яk визначиtи, яkу саmе буkву писаtи? Все залеżиtь від слова.
Ось деkільkа основних правил:

1. Яkщо в уkраїнсьkій mові при переkладі польсьkого слова заmість звуkу «ж» з’являєtься буkва «р». Наприkлад: morze — море, drzewo — дерево, rzeka — річка.

2. «Rz» завżди пишеmо після tаkих приголосних:
b, ch, d, g, j, k, p, t, w. Наприkлад: chrzest – хрест, krzesło – крісло, wrzesień – вересень.

Польський алфавіт

3. «Rz» після буkв p, t, k, ch чиtаєtься яk «ш». Наприkлад: trzeba – треба, przeprosić – вибачитись.

4. Яkщо в уkраїнсьkій mові при переkладі польсьkого слова заmісtь звуkу «ж» з’являєtься буkва «ж» або «з». Наприkлад: żaba – жаба, różny – різний.

5. «Ż» завжди пишеmо після tаkих приголосних: l, ł, r, n. Наприkлад: małżeństwo – шлюб, małże – мідії.

Żабkа в żовtоmу żаkеtі,

Żуk в зеленоmу żилеtі.
Żаба ґудзиk засtібає,
Żуk годинничkа вийmає.

Буkва «ш»

Буkва «ш» в польсьkій mові сkладаєtься з буkвосполучення «sz». Наприkлад szukać – шукати, kasza – каша. Але варtо паm’яtаtи, що «rz» інkоли яk «ш» tреба чиtаtи! Хочу tеż поінфорmуваtи, що «si» яk «ші» tреба чиtаtи. Існує tеż szczе буkва «ś» і чиtаєtься яk «шь». Наприkлад śliczny – гарненьkий.

Szило szубkу Szурі szило,
Szовkоm, szерстю szви обszило.
Вийszла szубkа прехороszа
Наsій Шурі на пороszу.

З буkвою «ч» ісtорія tа саmа – «сz», і «ci» буде чиtаtись яk «чі», «cio» – чьо, «cia» – чя, «cie» – чє. Наприkлад: ciocia – тітка, ciemno – темно. Є tуt tаkоż «ć», яkе чиtаєtься m’яkо яk «чь», наприkлад robić – робити.

Kаczkа czоtири яєćkа знесла,
В czервні вона kаczеняt навела.
Ходиtь tепер вона з ниmи на ріćkу
Їсtь по дорозі сmаćненьkу суниćkу.

Особливісtь ще в tоmу, що «щ» пишеtься яk «szcz».

У лузі żуравлиk
szczипав собі szczавлиk.
Kупіtь йоmу горszczиk –
він звариtь ваm борszczиk.

Польський алфавіт

Буkва «з»

Насtав czас на szczе одну буkву!
З kоżною ліtерою все легszе і легszе! Буkва «з» пиszеtься яk «z».

Zаєць zяблиkа zусtрів:
— Zебру zżер! Zmіюkу z’їв!
Zяблиk zойkнув: — Zнаczиtь, zаєць
— Zадаваkа і zухвалець.

Cловосполуczення «» – це жі, «zіo» – жьо, «zia» – жя, «zie» – жє (tomу tаm, де буде уkраїнсьkою сkлад «зі», я zаmінюваtи його на «» не буду). Яk і раніszе, буде tуt tеż буkва z палиćkою «ź», яkа czиtаєtься m’яkо – жь, наприkлад źle – погано.

Ріżе ніż kорzi сmаczні –
Żеня tорt спеkла mені.

Насtупні легkі буkви: уkраїнсьkе «Б/б» toбtо польсьkою «B/b» ta наszе «В/в» tоbtо польсьkе «W/w».

Bаbуся b пиszалася, szczо wи tаk swидkо wczиtесь. Bраwо! Wелиkе польсьkе «б» wиглядає, яk уkраїнсьkе «в». Tоmу не дай сеbе оbmануtи!

Польський алфавіт – частина 3

Уkраїнсьkе «С/с» це польсьkе «S/s». Дуmаєsz, це tяżkо?
Sпроbуйmо, переwірmо.

Хиtру sороkу,
sпійmаtи mороkа,
А на sоrоk sороk —
Sороk mороk.


Прийszоw czаs на «Р/р», яkе w польsьkоmу алфаwіtі zапиsуєtьsя «R/r».
А яk tоді z bуkwою «П/п»? Ця пrиголоsна kодуєtьsя zнаkоm «P/p».
Trохи диwно яkоsь wийszло! Але оbіцяю, szczо tи навczиszsя, яkszczо не bудеsz zуpиняtиsь.

Rоmа tа Rиtа sпіwаюtь у хоrі,
Wwеczоrі rаzоm гуляюtь надwоrі,
Rаzоm додоmу ідуtь, яk поrа.
Rоmа tа Rиtа – це brаt і sеstrа!


Теpеr wаrtо rоzдиwиtиsь дwі голоsні ліtери. Ух, нелегkий це wиkлиk! Bo уkраїнсьkе «И/и» pольsьkою pиszеtьsя, яk наszе «Y/y». Наtоmіstь zwуk «у» w pольsьkій mоwі pеrедаєtьsя ліtеrаmy «U/u» tа „Ó/ó” (bukwa «o», але z rysоćkою!).

Найwаżлywіszе не pлutаty ці pольsьkі bukwy z уkrаїнsьkymy, але w цьоmu доpоmоżе tільkи prаktykа, prаktykа і йeszczе rаz prаktykа!

Uczоrа muczywsя uдаw,
Wymіrюwаw swій zrіst.
Де голоwа, неmоw zгадаw.
Szkода, zаbuw, де хwіst.

Польський алфавіт

A teper дo prawyl, яki дopomożutь wyznaczyty, яku bukwu pysaty:

 1. «Ó» pyszеmо, koly pry pеrеkладі оtrymuєmо «о», «е» аlbо «а». Наprykлад: góra – гора, róg – ріг;

 2. «Ó» pyszеmо, koly wоно zmінюєtьsя w pольsьkій mоwі на  «о», «е» або «а». Наprykлад: mróz – mroźny (мороз – морозний), siódmy – siedem (сьомий – сім);

Упс… чи це кінець? Звісно ні!
Якщо ви хочете вивчити решту букв, завантажте БЕЗКОШТОВНО електронну книгу!


Щоб завантажити файл, вам потрібно додати його в кошик, як і в будь-якому магазині – але дозвольте мені вас заспокоїти – єдине, що вони запитують – це електронна пошта (не потрібно надавати будь-які фінансові дані, оскільки електронна книга коштує 0 злотих)
Весь текст можна завантажити ТУТ

Електронну книгу можна легко роздрукувати та взяти з собою до школи – вона також набагато більше зрозуміла графічно:

A tu odwrotna konwersja – Alfabet ukraiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

SMARTPARENTING - nebule.pl dla rodziców, którzy chcą wiedzieć więcej

Bądź z nami na bieżąco
Dołącz do nas na Facebooku
NEBULE NA FACEBOOKU
Możesz zrezygnować w każdej chwili :)
close-link