fbpx

Alfabet ukraiński – genialna metoda – jak nauczyć się go na raz

Alfabet ukraiński – ten wpis to odpowiedź na nasz apel z wpisu Nauka cyrylicy. Wciąż szukamy chętnych na stworzenie odwrotnej konwersji – ale dziś chcę się podzielić cudownym tekstem, który powstał dzięki platformie Skillme. Przed autorką chylę czoła!!! Głębokie chapeau bas – nie dość, że genialnie wprowadza kolejne znaki – to jeszcze często robi to…. rymując:) Co nadaje cudowny rytm, ułatwiając lekturę i przyswajanie.

A więc – kto gotowy znów shackować swój mózg i zainstalować w nim alfabet ukraiński, zapraszamy już do lektury:

Alfabet ukraiński – część 1

Od razu zaznaczę, że litery „A/a”, „E/e”, „I/i”, „O/o” wyglądają identycznie w alfabecie i polskim, i ukraińskim. Więc cztery litery z trzydziestu dwóch masz już za sobą. Teraz skup się. Na początek, w dalszej części akapitu podmienię litery „T/t” i „K/k” na ich ukraińskie odpowiedniki – „Т/т”, „К/к”. „Ктo тo widział? Aż dwie na raz?”, ale spoкojnie тe liтerкi są prawie тaкie, jaк тe polsкie!

Ктoś by кiedyś mógł powiedzieć, że nauкa uкraińskiego alfabeтu jest тrudna, ale nic z тego – już pierwsze кoтy za płoтy za Tobą! Кurczę, тrochę jesт już nudno. Na doкładкę wymieniamy „M/m” na „М/м”.

Maмa Milenкi тaкi wierszyк wspoмinała:

„Maм мiodeк мniaм, мniaм!
Moтylкowi troszкę daм.
Może мrówce? Chyba nie!
Mrówкa niech мalinкę zje!”

grafika ukraina - alfabet ukraiński

Alfabet ukraiński – część 2

Polsкie „Ż/ż” i „Rz/rz” тo w uкraińsкiм jedno „Ж/ж”. Chociaж w polsкiм тo кwesтia жмudna – orтografia juж nie тrudna. Жaba w жece, жuк w жeжusze… Toж тo w polsкiм są кaтusze! Жeby тego było мało „кaжe” od „кarać” i „кaжe” od „кazać” – pisze się тaк saмo!

Moжesz тaкжe się тrochę zjeжyć, gdy się dowiesz, жe dwuznak „sz” тo jedno „ш”! Шкoda, жe тen шaliк Agnieшкi jesт тaкi sтary, мuшę кiedyś кupić jej шary. Шorsткi? Puшysтy? Na pewno nie мoжe być wzoжysтy! Bywa тaк, жe „ж” w pisowni, czyta się „ш”. W тaкich pжypadкach, a częsтoтliwość мają liczną, nie będę się kierować warstwą foneтyczną.

Podobna syтuacja jesт w pжypadкu „cz”. W uкraińsкiм jesт тo bowieм „Ч/ч”. Чy тo w чyмś poмoжe? Чęściej będzieш чyтać – мoжe! Чesławie spodobał się poчęsтuneк od чarnowłosego Чcibora. Чaseм uraчał ją чeкoladą, a тyм razeм – чosnкieм i zawшe pжybywał do niej z мiłyм жyчonкieм. 

Szczegół jesт jeszcze тaкi, жe шereg „szcz” piшe się „щ”. Chжąщ Щepan skжydłaмi щebioтał, gdzieś w gąщu кoшмarnie się мioтał. A щeniaк щerbaтy щecinę zwichrował – uчesać go щoткą тжeba, aby wygląd zachował. To uproщenie ogroмne – тaк щeжe. Zaмiasт чтerech liтer – jedna. Nie wieжę!

Moжe чas na кolejną liтerкę. Wyмieniмy „Z/z” na „З/з”! Зwoje мóзgowe зacieкle кodują wшysткie тe зnaчкi – i тaк зnaчnie prosтшe niż chińsкie кжaчкi. Зaзnacz, зapiш, зapaмięтaj, жe odwrócone „тжy” тo uкraińsкie „з”! 

Warтo тeraз wprowadzić „ce”, ктóre w uкraińsкiм wygląda тaк: „ц”. Цo nieцo juж wieш o obцych alfabeтach. Цoś Waм тo pжypoмina? Jaкby „u” з ogonкieм, ale jednaк nie цałкowicie. Maм nadzieję, жe dalшej чęści alfabeтu juж nie зosтawiцie!

Kolejna łaтwa liтera to naшe „b” – w uкraińsкiм тo jesт „Б/б”. Бaбcia Бasia бyłaбy duмna, жe тaк шyбкo Waм idzie. Бrawo! Małe „б” pжypoмina цyfrę, nie? Nie daj się więц зwieść, gdy nagle w słowie зoбaczyш „шeść”.

plansza skillme - autorzy e-booka alfabet ukraiński

Alfabet ukraiński – część 3

A dla змyłкi – тeraз „W/w”, ктóre змienia się na „В/в”. Jaкжe? Зnowu? Inne „бe”? Ani тrochę – тo jesт „вe”! Вrocłaв,  Вyшкóв i Вarшaвa… o мój Бoжe – тa liтera jest cięжкaвa! Pжypadкów тaкich jest jeщe кilкa, czyтaj dalej, тo тylкo chвilкa!

Polsкie „S/s” to uкraińsкie „С/с. Myśliш, że тo тrudne? Сpróбujмy, сprawdźмy. Сądziш, жe saмeмu сoбie nie сposóб uшyć сuкnię na сpoткanie зe стaryмi зnajoмyмi? Сylвia cтвierdziła, że cкlepy cpжedają cтraшne uбrania, щególnie тaкie do imprezoвego hacania. Cтвorzyła suкnię бaloвą i od raзu sтała się бalu кróloвą.

Pжyшedł czaс na „R/r”, ктóre в alfaбecie uкraińскiм зapiсuje się „Р/р. Рoзрeвolвeрyзoвany рeвolвeрowвieц… jaк тo бyło? Рoвeр, рaбaрбaр – цoś dziвnie się зрoбiło!

В тaкiм рaзie, зapyтacie, jaк się głoскę „p” кoduje. A głoскa тa в зnaкu „П/п” się зnajduje. Пoпaпрany тen alfaбeт – тaк мoжe się зdaвać, lecz oбieцuję, жe się nauczyш, gdy nie бędzieш uстaвać.

Teрaз вaртo вziąć пod luпę dвie сaмogłoскi. To nieзłe вyзвanie! Бo пolскie „Y/y” to uкрaińскie „И/и”, a „u” i „ó” змienia się na „y”. Toжтo бoскie скaрanie! Alfaбeт uкрaińскi oртogрafię уłaтвia, naвeт прoбleми з пiсoвnią „y” в jęзику пolскiм зупełnie зałaтвia. Teрaз juж nieвaжne, жe „уje się nie крeскуje”, бo зaмiaст dвуch liтeр jedną się рисуje.

Ups… To koniec? Nic z tych rzeczy! 

Jeżeli chcesz poznać pozostałe litery, pobierz DARMOWY e-book!

Żeby pobrać plik, trzeba go dodać do koszyka jak w każdym sklepie – natomiast uspokajam – jedyne co proszą to właściwie mail (nie trzeba podawać żadnych danych finansowych bo e-book jest za 0 zł)

Całość tekstu do ściągnięcia TUTAJ

A tu macie kolejną cudowną pracę od zespołu Skillme odwrotną konwersję – Польський алфавіт – – а як легко його вивчити?

plansza skillme - platforma z e-bookami

Autorstwa tego przydatnego wpisu/e-booka podjęła się platforma skillme. To właśnie dzięki nim możecie w ten prosty sposób przyswoić sobie ukraiński alfabet. Pozwólcie więc, że oddam im głos by mogli przedstawić siebie i swoją misję:

Skillme

Jesteśmy skillme – nową platformą, na której znajdziesz e-booki autorstwa internetowych twórców z przydatną wiedzą z wielu dziedzin. Naszą główną misją jest wspieranie autorów mających w swojej ofercie treści, które inspirują i rozwijają. Platforma skillme powstała z myślą o Tobie – niezależnie czy dzielisz się wiedzą i doświadczeniem, czy pragniesz czerpać jak najwięcej z wartościowych e-booków. Podejmując z nami współpracę masz pewność, że zrobimy co w naszej mocy, aby wspólnie osiągnąć zamierzony cel, którym jest utworzenie wspierającej się, ambitnej społeczności.

Skillme to odpowiedź na coraz większe zapotrzebowanie czerpania wiedzy poprzez materiały zamieszczane w internecie. Jedno kliknięcie otwiera Ci drzwi do nieograniczonej wiedzy z różnych dziedzin.

W związku z trwającą wojną w Ukrainie platforma skillme razem z Psychodią podjęła inicjatywę stworzenia e-booka, który pomoże wielu osobom w tym trudnym dla wszystkich czasie.
Dzięki e-bookowi dowiesz się, jak kryzys wpływa na psychofizyczne funkcjonowanie człowieka oraz w jaki sposób mu pomóc, ponieważ w e-booku przedstawione są wszelkie techniki i metody pracy z kryzysem. 

Cały dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na pomoc uchodźcom. 

Na koniec jeszcze coś dla tych, którzy potrzebują usłyszeć wymowę dźwięków:

Komentarze

  Witam.
  Pozwoliłam sobie odredagować połowę tekstu. Trochę się tego uzbierało. Czy mogę poprosić o jakiś kontakt, gdzie mogłabym wysłać moją pracę?
  Pozdrawiam serdecznie.

  Bardzo się to mnie podoba, poniżej wklejam mały błąd przy literze c

  Maм nadzieję, жe ****dlaшej****** чęści alfabeтu juж nie зosтawicie!

  Pierwszy raz spotkałam się z takim sposobem nauczania alfabetu, jestem oczarowana. Genialny pomysł. Teraz ten alfabet wydał mi się przyjazny i osiągalny do nauki. Już zaczęłam wczoraj, dziś kontynuuję.

  Świetne, choć przypadłoby się trochę więcej tekstu po każdej nowej literze 🙂

  Niestety jest błąd (plik PDF) – w jęz. ukraińskim nie ma litery Э/э – “je” to w ukraińskim Є/є a litera podana przez was to rosyjskie “e”. W publikacji poświęconej alfabetowi to trochę skucha.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SMARTPARENTING - nebule.pl dla rodziców, którzy chcą wiedzieć więcej

Bądź z nami na bieżąco
Dołącz do nas na Facebooku
NEBULE NA FACEBOOKU
Możesz zrezygnować w każdej chwili :)
close-link